Hướng dẫn cách nhận biết máy iPhone chuẩn gốc T-Mobile hay Sprint

Hiện nay Phường Táo đã có dịch vụ Unlock iPhone lock mạng Tmobile USA với nhiều lựa chọn cho các bạn. Thế nhưng, làm sao để nhận biết chính xác máy iPhone đó gốc T-Mobile hay Sprint thì cần phải kiểm tra kỹ.

Bước 1: Kiểm tra bằng dịch vụ tìm nơi xuất bán

Đầu tiên, bạn cần đặt hàng dịch vụ >> Kiểm tra nơi xuất bán + thông tin tổng quát của iPhone / iPad [SOLD BY]

Gốc T-Mobile

iPhone gốc Sprint

Nhà mạng gốc sẽ được hiển thị tại mục “Product Sold by”, nếu có chữ T-MOBILE USA thì các bạn đặt theo dịch vụ T-Mobile trên web. Còn nếu là Sprint thì đặt theo dịch vụ Sprint.

Bước 2: Kiểm tra tình trạng T-Mobile

Sử dụng dịch vụ nếu CLEAN thì chúng ta chuyển sang bước 3. Kết quả như hình dưới.

Nếu Blocked ( Máy báo mất / Trộm cắp) sẽ có kết quả Blocked

Bước 3: Đặt hàng dịch vụ

Tuỳ theo tình trạng mà web sẽ có báo giá ngay tại dịch vụ liên quan.

Bạn được hoàn tiền nếu: IMEI đủ điều kiện nhưng đơn không thành công. Xem hướng dẫn hoàn tiền về tài khoản ngân hàng.

Bạn sẽ không được hoàn tiền: Nếu gửi IMEI sai nhà mạng ( gửi Sprint hay các nhà mạng khác) hoặc sai tình trạng Tmobile Blocked.