Verizon lên kế hoạch mua lại Tracfone

Sắp tới đây, 21 triệu khách hàng Tracfone sẽ được dời về mái nhà mới Verizon. Thương vụ được thực hiện vào ngày 14 tháng 9 vừa qua và thời gian để hoàn tất các thủ tục có thể hơn 1 năm.

Tracfone là một nhà mạng ảo (MVNO) sử dụng hạ tầng mạng của các nhà mạng chính tại Mỹ ( Verizon, AT&T, Sprint,T-Mobile, US Cellular). Nhà mạng này có đến 21 triệu khách hàng, trong đó có 13 triệu khách hàng đang sử dụng hạ tầng mạng Verizon. Tracfone Wireless điều hành một loạt các thương hiệu khác như Straight Talk, SIMPLE Mobile, Total Wireless, Walmart Family Mobile, NET10 Wireless, Page Plus, SafeLink, and SIMPLE Mobile, GoSmart Mobile, Telcel America and Clearway. Ban đầu, khách hàng Tracfone sử dụng dịch vụ bị giới hạn bởi các thiết bị với thẻ sim riêng. Đến năm 2015, chương trình “Bring Your Own Phone” của Tracfone đã cho phép tất cả các thiết bị đủ điều kiện sử dụng mạng này.

(Photo by: Don & Melinda Crawford/Education Images/Universal Images Group via Getty Images)

Trong năm 2019, doanh thu của nhà mạng này đạt 8.1 tỷ mỹ kim. Giá trị chuyển nhượng theo thông tin là 6.9 tỷ đô. Trong đó, tiền mặt trao tay là 3.125 tỷ đô và số còn lại là cổ phần mà Verizon sẽ chiếm giữ trong nhà mạng này.