Verizon lên kế hoạch mua lại Tracfone

Sắp tới đây, 21 triệu khách hàng Tracfone sẽ được dời về mái nhà mới Verizon. Thương vụ được thực hiện vào ngày 14 tháng 9 vừa qua và thời gian để hoàn tất...