Các trường hợp iPhone lock AT&T có thể Unlock

Khi bạn có kết quả kiểm tra tình trạng AT&T tại PhuongTao vẫn còn phân vân chưa biết sử dụng dịch vụ nào. Thế nào là sạch cước, nợ cước, báo mất, lừa đảo?...