Các trường hợp iPhone lock mạng T-Mobile có thể lên quốc tế

Nhà mạng T-mobile lâu nay được xem như là nhà mạng Unlock dễ nhất. Chỉ cần máy sạch cước là có thể lên được quốc tế trong 5-15 ngày. Trước hết bạn cần phải...