iPhone mạng US Spectrum Mobile có Unlock được không?

iPhone lock mạng US Spectrum Mobile đã cho phép mở Unlock. Các trường hợp thanh lý hợp đồng, sạch cước sẽ được lên quốc tế miễn phí trong 60 ngày. Trước đây, vì mạng...