Các trường hợp iPhone lock Sprint có thể Unlock

Máy iPhone lock mạng Sprint hiện nay đã có thể Unlock, chi phí khá hợp lý so với mua bản quốc tế. Nhưng tuỳ tình trạng, chúng ta mới có thể nâng cấp lên được máy quốc tế nhé.

Trước hết bạn cần phải biết chắc chắn máy mình khoá mạng Sprint. Sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng iPhone chỉ 2990đ. Hoặc các dịch vụ kiểm tra nhà mạng khác.

Sau khi có kết quả chính xác là US Sprint/MVNO Locked Policy, chúng ta kiểm tra tiếp tình trạng Sprint. Sử dụng dịch vụ Kiểm tra tình trạng cước + SPCS mạng Sprint[US]. Nếu bị từ chối, có thể máy bạn là máy trả bảo hành / tân trang.

Các trường hợp có thể Unlock sẽ được web tự động báo giá ngay phía bên dưới. Nếu chưa có đơn tại PhuongTao.Com, bạn có thể theo các mẫu dưới đây để biết máy mình có thể Unlock được hay không nhé.

Trường hợp SPCS NO sẽ không Unlock được tại thời điểm này, bất kể tình trạng gì.

Trường hợp SPCS YES  tuỳ tình trạng sẽ có dịch vụ phù hợp.
  • Trường hợp Active line / Clean / Faild deactivation, các bạn có thể sử dụng dịch vụ Unlock iPhone tất cả model mạng Sprint Sạch cước SPCS YES . Ngoại trừ iPhone 11/11Pro/11Pro Max chưa được hỗ trợ.
  • Trường hợp Unpaid Bill, các bạn có thể xoá nợ cước sẽ có tỷ lệ lên cao hơn, sau đó dùng dịch vụ được đề xuất phía dưới. Hoặc có thể chạy trực tiếp bằng các dịch vụ theo từng mẫu model.

Thông tin về tỷ lệ relock & các trường hợp khác, các bạn tham khảo thêm tại Các trường hợp dễ relock mạng Sprint.

Vậy làm sao có thể nhận biết được máy lock Sprint được quốc tế ? Các bạn sử dụng dịch vụ Kiểm tra nhà mạng gốc + thông tin tổng quát của iPhone / iPad [SOLD BY].