Hướng dẫn tạo tài khoản PhuongTao.Com

Để có thể sử dụng dịch vụ tại PhuongTao.Com bạn cần có tài khoản. Hướng dẫn cơ bản trong bài viết này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo tài khoản trong 3 phút.

Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập tại  Đăng nhập Phường Táo. Hoặc đã có tài khoản nhưng quên mật khẩu, sử dụng tính năng đặt lại mật khẩu Phường Táo.

Nếu là người mới, bạn truy cập Link đăng ký tài khoản Phường Táo.

Tên đăng nhập: Sử dụng số điện thoại để tạo tài khoản.

Email: Sử dụng email cá nhân như Gmail, Yahoo để đăng ký. Không sử dụng email iCloud.Com vì sẽ không nhận được link xác nhận.

Mật khẩu & xác nhận mật khẩu:

Mật khẩu của bạn không được trùng với thông tin cá nhân khác.

Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự [ yêu cầu có cả chữ và số, không được chứa tên user ]

Không nên sử dụng những mật khẩu đơn giản.

Mật khẩu toàn bộ là số không được chấp nhận.

Sau khi điền xong thông tin, các bạn nhấn Tạo tài khoản mới. Hệ thống sẽ gửi một email chứa liên kết xác nhận đăng ký, bạn vui lòng đợi 1-2 phút. Email có thể nằm trong thư mục Spam hoặc Cập nhật. Sau khi xác nhận liên kết thành công, bạn có thể đăng nhập với tài khoản vừa khởi tạo.

Để sử dụng được dịch vụ, các bạn cần nạp tiền vào tài khoản. Xem hướng dẫn nạp tiền vào PhuongTao.Com.